?

Log in

Myself talking - If it harm none, do as you will [entries|archive|friends|userinfo]
kwytzz

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Myself talking [Feb. 10th, 2015|07:29 pm]
kwytzz
Ganito pala masaktan ng sobra, yung gusto mo nalang mamatay at hindi mo na maisip ang bukas. Ang sakit pag pinagpalit ka na ng taong wala ka naman ibang ibinigay kung hindi yung pag mamahal mo lang. Yung sakit na hindi mawala wala kahit iiyak mo ng isang daan beses. Idasal mo ng milyong beses. Itulog mo, kinabukasan masakit pa din.

Tinatanong ko sa sarili ko, bakit ako napunta sa estado na ito. Wala naman din akong hinaharap sa kanya. Wala naman syang pagmamahal sakin, ninatarantado nya na ako. Pero bakit ipinipilit ko pa din ang sarili ko? Bakit? Takot akong maiwan, mareject? E narereject naman ako dati.

Ang sakit sakit.Daig ko pa napadel sa sakit. Kahit isigaw ko yung sakit, hindi mawala. Yung luha ko, bigla nalang natulo. Napapagod na ako sa sarili ko, pero ayaw pa din.

Alam ko na naman na wala na syang pakialam sa kin kc tapos na yung oras ko. Iba naman daw. Katulad ngayon, alam ko naman na kasama nya yung babae sa bahay nya. Nasasaktan pa din ako.

Sabi ko Lord, tama na naman. Patigilin mo na ung puso at isip ko na mag isip at masugatan. Napapagod na ako eh. E si Lord, natatawa na sakin, pero nagmamakaawa pa din ako kasi hirap na ako.
LinkReply